Bước 1

Truy cập vào: https://portal.besttradingway.com/

Điền Email và mật khẩu đăng nhập

Bước 2

Trong giao diện mới, chọn mục “WALLET”

Bước 3

Trong “WALLET” tiếp tục chọn “MY WALLET”

Có 3 phương thức nạp cho bạn lựa chọn: ETH, BTC, hoặc Bảo Kim

Nạp tiền bằng ETH hoặc BTC

1. Chọn “Deposit”

2. Nhập số tiền cần nạp

*Lưu ý: Số tiền nhập được hệ thống chấp nhận là USD. Vui lòng không nhập số VND.

Ví dụ: nạp 1000 USD bằng BTC. Nhập số “1000” như hình bên dưới.

3. Kiểm tra chắc chắn số tiền cần nạp. Sau đó chọn “SUBMIT”

3. Kiểm tra chắc chắn số tiền cần nạp. Sau đó chọn “SUBMIT”

Nạp tiền thông qua cổng thanh toán Bảo Kim

(dành cho khách hàng nạp tiền thông qua tài khoản ngân hàng)

1. Chọn “Deposit”

2. Nhập Email và số tiền cần nạp

*Lưu ý: Số tiền nhập được hệ thống chấp nhận là USD. Vui lòng không nhập số VND.

Ví dụ: Bạn muốn nạp 1000 USD, bạn nhập số “1000” như hình bên.

3. Chọn “SUBMIT”

4. Chọn “Thanh toán trực tuyến bằng thẻ Ngân Hàng”

5. Nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu. Kiểm tra kĩ toàn bộ thông tin rồi bấm “XÁC NHẬN”

6. Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp nhất (ngân hàng bạn đang sử dụng).

7. Chọn 1 phương phức thanh toán phù hợp

Chuyển khoản bằng ATM online (Áp dụng được với tất cả các ngân hàng )

Chuyển khoản qua Internet/Mobile Banking (Chỉ áp dụng đối với một số ngân hàng hỗ trợ. Khách hàng đã đăng kí dịch vụ Internet/Mobile Banking mới có thể sử dụng)

8. Tiến hành thanh toán

a) Chuyển khoản bằng ATM online:

Xác nhận số tiền thanh toán và chọn “TIẾP TỤC”

Đăng nhập vào ngân hàng và tiến hành thanh toán

b) Chuyển khoản qua Internet/Mobile

Khách hàng đăng nhập tài khoản ngân hàng của mình

Thực hiện chuyển tiền theo nội dung được hướng dẫn tại Bảo Kim